Velkommen!

Vi ber deg delta i en kart vitenskapelig studie, som har som mål å undersøke fingertellingsvaner. Undersøkelsen inneholder bare 20 spørsmål og den tar ikke mer enn 3 minutt å fullføre.

Denne studien er helt anonym. Ingen personopplysninger vil bli samlet inn om deg.

På forhånd takk for at du ville delta

Start spørreskjema

Contact:
  Oliver Lindemann, Donders Institute, Radboud University Nijmegen, NL
  Martin Fischer, Department of Psychology, University of Potsdam, Germany

Translation: Anne Berit Fuglestad and Elin Reikerås