Välkommen !

Vi ber dig delta i en kort vetenskaplig studie som har som mål att undersöka fingerräkningsvanor. Enkäten innehåller endast 20 frågor och tar inte mer än 3 minuter att fylla i.

Den här studien görs anonymt. Dina personuppgifter registreras inte.

Tack på förhand för ditt deltagande.
Börja fylla i enkäten

Contact:
  Oliver Lindemann, Donders Institute, Radboud University Nijmegen, NL
  Martin Fischer, School of Psychology, University of Dundee, UK

Translation: Johan Korhonen